PODACI O IZLAGAČU
   

   
  UNUTARNJI PROSTOR ŠATORA (izložbeni stol 1,5 m)
  1 vikend 900,00 +PDV (1.125,00)2 vikenda 1.300,00 +PDV ( 1.625,00)3 vikenda 1.700,00 +PDV ( 2.125,00)4 vikenda 2.100,00 +PDV ( 2.625,00)5 vikenda 2.500,00 +PDV ( 3.125,00)6 vikenda 2.800,00 +PDV ( 3.500,00)7 vikenda 3.100,00 +PDV ( 3.875,00)8 vikenda 3.400,00 +PDV ( 4.250,00)9 vikenda 3.700,00 +PDV ( 4.625,00)

  Molimo označiti vikende izlaganja:
  1. VIKEND 19.9. - 20.9.20202. VIKEND 26.9. - 27.9.2020.3. VIKEND 3.10. - 4.10.2020.4. VIKEND 10.10. - 11.10.2020.5. VIKEND 17.10. - 18.10.2020.6. VIKEND 24.10. - 25.10.2020.7. VIKEND 31.10. - 1.11.2020.8. VIKEND 7.11. - 8.11.2020.9. VIKEND 14.11. - 15.11.2020.

   
   *U cijenu je uključeno: 1 barska stolica, 1 utičnica za kasu, 1 utičnica za frižider, 1 kanta za smeće, paušal za čišćenje.
  VANJSKI PROSTOR ŠATORA (izložbeni stol 1,5 m) 1 vikend 300,00 kn +PDV (375,00 )2 vikenda 600,00 kn +PDV (750,00 )3 vikenda 900,00 kn +PDV (1.125,00 )4 vikenda 1.200,00 kn +PDV (1.500,00 )5 vikenda 1.500,00 kn +PDV (1.875,00 )6 vikenda 1.700,00 kn +PDV (2.125,00 )7 vikenda 1.900,00 kn +PDV (2.375,00 )8 vikenda 2.100,00 kn +PDV (2.625,00 )9 vikenda 2.300,00 kn +PDV (2.875,00 )

  Molimo označiti vikende izlaganja:
  1. VIKEND 19.9. - 20.9.20202. VIKEND 26.9. - 27.9.2020.3. VIKEND 3.10. - 4.10.2020.4. VIKEND 10.10. - 11.10.2020.5. VIKEND 17.10. - 18.10.2020.6. VIKEND 24.10. - 25.10.2020.7. VIKEND 31.10. - 1.11.2020.8. VIKEND 7.11. - 8.11.2020.9. VIKEND 14.11. - 15.11.2020.

   
   *U cijenu je uključeno: 1 barska stolica, 1 utičnica za kasu, 1 utičnica za frižider, 1 kanta za smeće, paušal za čišćenje.

   

  Molimo prijaviti dodatni broj utičnica te dodatne barske stolice koje nisu uključene u cijenu najma izložbenog prostora:

  *Najam dodatne utičnice: 50,00 kn + PDV
  *Najam dodatne stolice: 50,00 kn+ PDV
  *Cijena najma odnosi se na vikend (subota i nedjelja).

  Organizator omogućuje izlagačima izradu reklamnih panela dimenzije: dužina 3,0 m x visina 2,5 m. Cijena 1.560,00 kn +PDV (1.950,00)

   
   

  [recaptcha]

   

   

   

   
   
   

  Organizator manifestacije “Dani Zigante tartufa” je Zigante tartufi d.o.o. ( u daljnjem tekstu Organizator).
  Pravo sudjelovanja na manifestaciji imaju fizičke i pravne osobe koje se asortimanom svojih proizvoda, kao i dekoracijom štanda uklapaju u koncepciju ove manifestacije, te koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile prijavu za sudjelovanje, te se pridržavaju obveza sajamskog pravilnika. Za sudjelovanje na manifestaciji mogu se prijaviti proizvođači vina i ostalih tradicionalnih istarskih pića (rakije, likeri i sl.) proizvođači istarskog pršuta, kobasica, sira, maslinovih ulja, meda i ostalih pčelarskih proizvoda, te ostali proizvođači tradicionalnih jela i pića.

  Ispunjenu prijavu za sudjelovanje potrebno je najkasnije do 01.08.2019. poslati e-mailom na tanja.zigante@zigantetartufi.com ili poštom na : Zigante tartufi, 52460 Buje (Plovanija) s naznakom:

  PRIJAVA-DANI ZIGANTE TARTUFA 2020“. Prijava se smatra važećom od trenutka pismene potvrde od strane Organizatora.
  U slučaju da izlagač otkaže nastup na sajmu ili se ne pojavi na izlagačkom mjestu, Organizator to ne može prihvatiti te će mu zaračunati cjelokupni iznos izlagačkog prostora i obaveznih zahtjeva, prema ispunjenoj Prijavi za sudjelovanjem. Ukoliko postoje nepodmirena dugovanja od strane izlagača, Organizator ne može prihvatiti novu prijavu za izlaganje na sajmu. Izlagačima se stavlja na raspolaganje izložbeni štand, koji je opremljen: strujnim priključkom, kantom za smeće te natpisom izlagača. Stol je dimenzija 150 x 80 cm. Dodatni baneri i reklame nisu dozvoljeni te će biti uklonjeni sa strane Organizatora.

  Svakom posjetitelju koji predoči kupljeni KUPON ZA DEGUSTACIJU (10,00 kn sa uključenim PDV-om), izlagač će poslužiti degustaciju vina. Degustacijske čaše koriste se isključivo sajamske, te je zabranjena upotreba bilo kojih drugih čaša.

  Izlagač je dužan na dan slanja prijavnice (najkasnije do 1.08.2020.) poslati i popis proizvoda koje će prezentirati na sajmu te cijenu degustacije po sorti odnosno vrsti proizvoda.

  Izlagač je dužan na kraju svakog obračunskog razdoblja (rujan, listopad i studeni) Organizatoru poslati poštom račun primljenih kupona od strane gostiju sajma i to na adresu: ZIGANTE TARTUFI d.o.o. ; Portoroška 15, Plovanija, 52460 Buje uz naznaku: “DANI ZIGANTE TARTUFA-degustacijski kuponi”.
  Uz račun obvezno je priložiti i kupone koji moraju odgovarati broju kupona zapisanih na računu izlagača.
  Izlagač će temeljem usuglašene evidencije iz prethodnog stavka ispostaviti račun za ZIGANTE TARTUFI kojim će ih teretiti za iznos od 4,80 bez PDV-a (6,00 kn sa uključenim PDV-om) po svakom prodanom kuponu.

  Sajam posjećuju značajni nacionalni i inozemni partneri te uvažene TV kuće (mediji). Organizator istima omogućuje besplatnu degustaciju u obliku narukvica. Molimo izlagače da se takve degustacije ne naplaćuju.
  NAPOMENA: Manifestacija je prodajnog karakter, stoga molimo da vodite računa o fiskalnim kasama.

  Izlagač preuzima svu odgovornost za obavljanje prodaje u skladu s važećim propisima i zakonskim aktima Republike Hrvatske. U slučaju da se utvrde bilo kakve nepravilnosti prilikom prodaje proizvoda, izlagač snosi svu proizašlu odgovornost i posljedice. Organizator ne odgovara za izložbenu robu kao ni za eventualnu štetu otuđivanja proizvoda ili opreme.

  Na osnovi zaprimljenih prijava, Organizator vrši raspodjelu izlagača, sukladno planu štandova i raspoloživih izložbenih prostora. Prije početka manifestacije izlagački prostori biti će obilježeni nazivom izlagača. Ako posebne okolnosti to zahtijevaju, Organizator i nakon izdane potvrde o dodijeljenom štandu ima pravo Izlagaču otkazati potvrđeni i dodijeliti drugi izložbeni prostor. Izlagač u tom slučaju nema pravo otkazati sudjelovanje na manifestaciji, postavljati neke posebne zahtjeve niti tražiti naknadu štete od Organizatora, ali se Organizator obvezuje da neće naštetiti ugledu ni prezentaciji izlagača i njegovih proizvoda.

  Prostor za izlagače otvara se u 8:00 sati, dok se manifestacija otvara za posjetitelje u 10:00 sati.

  Izlagači koji se ne pojave do 09:30 i ne obavijeste Organizatora o tome, gube pravo na svoj izlagački prostor.

  Svi štandovi moraju biti uređeni i spremni za izlaganje najkasnije do 09:45 sati. Radno vrijeme manifestacije tijekom rujna i listopada je subotom od 10:00 do 20:00, te nedjeljom od 10:00 do 19:00 sati. Radno vrijeme manifestacije tijekom studenog je subotom od 10:00 do 19:00, te nedjeljom od 10:00 do 18:00 sati.

  Molimo izlagače da se pridržavaju radnog vremena sajma.

  O čišćenju cjelokupnog prostora brine Organizator, dok je čišćenje štanda za vrijeme trajanja manifestacije obveza Izlagača. Izlagači su dužni po završetku radnog dana štand vratiti u stanje u kojem su ga preuzeli na korištenje (potrebno je odnijeti svu robu, kao i praznu ambalažu; kartone, boce i sl).

  Ukoliko se izlagač ne pridržava reda održavanja i čišćenja vlastitog izložbenog prostora, Organizator će zaračunati iznos čišćenja prema cjeniku obaveznog zahtjeva. Prostor sajma sadrži i sanitarni čvor za goste i izlagače, te molimo da se svi izlagači istoga pridržavaju te da ne koriste toalet od Restorana Zigante koji je predviđen isključivo za goste restorana.

  Pravo da odobri obavljanje bilo kakvih djelatnosti u prostorijama održavanja manifestacije pripada isključivo Organizatoru. Zabranjeno je ustupanje štanda trećoj osobi bez dozvole i pismene suglasnosti Organizatora. Zabranjena je svaka reklama koja ometa ostale izlagače ili posjetitelje, kao i bilo koji oblik vrijeđanja izlagača ili posjetitelja, te diskriminacija po bilo kakvoj osnovi. Sve eventualne sporove između Izlagača i Organizatora stranke će rješavati dogovorom. Kršenje bilo kojeg pravila Organizatora rezultirat će otkazivanjem sudjelovanja na manifestaciji.

  U slučaju novonastale situacije ili nepoštivanja Općih uvjeta izlaganja, Organizator ima pravo od Izlagača tražiti da napusti prostor i uskratiti mu pravo izlaganja. U tom slučaju Organizator zadržava ukupno uplaćeni iznos za izlagačko mjesto. Organizator manifestacije tiska katalog u kojem će biti predstavljena manifestacija, te koji će se besplatno dijeliti posjetiteljima i služiti u svrhu promocije same manifestacije kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

  OVOM PRIJAVOM POTVRĐUJEMO SVOJE SUDJELOVANJE NA SAJMU I PRIHVAĆAMO SVE UVJETE I CIJENE ORGANIZATORA TE SE OBVEZUJEMO IZVRŠITI SLJEDEĆE:

  a) Prijavu za sudjelovanje s kompletnom traženom dokumentacijom dostaviti Organizatoru.
  b) Do 01.08.2020. uplatiti akontaciju u iznosu od 50 % ukupnog iznosa najma izlagačkog mjesta.
  Uplatu preostalog iznosa izlagačkog prostora izvršiti u roku koji je odredio Organizator, a najkasnije do 1.09.2019.
  c) Ne izvrši li financijske obveze prema Organizatoru, Izlagač je suglasan da gubi pravo izlaganja na sajmu.
  d) Izlagač se obvezuje da će poštivati radno vrijeme sajma, te da ne može napustiti sajamski prostor prije završetka službenog radnog vremena bez Organizatorovog odobrenja.
  e) Organizator tijekom pripremnih radova, trajanja sajma, te u periodu raspremanja nakon samog sajma smije nesmetano fotografirati, snimati audio-video zapise i filmove te ih koristiti za vlastitu promociju bez autorizacije snimanih osoba ili Izlagača. Također, dajem suglasnost Organizatoru da moje podatke koristi za potrebe marketinških aktivnosti tvrtke.
  f) U slučaju spora nadležan je sud u Bujama.
  g) Prijevremeno raspremanje i napuštanje izlagačkog prostora prije službenog završetka sajma, sankcionirati će se te fakturirati izlagaču u iznosu od 750,00 kn + PDV.
  Ova prijava za sudjelovanje dvostrani je ugovor i obvezuje svaku ugovornu stranu na izvršenje preuzetih obveza.